Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

9. Τα κριτήρια αξιολόγησης μορφών ηλεκτροδότησης και η "απελευθέρωση" της αγοράς

Οι λεγόμενες ΑΠΕ, ανά τον κόσμο, υπάρχουν επειδή επιδοτούνται. Με νόμους. όπως, πχ. με τον δικό μας Νόμο 3581/10 (ΦΕΚ Α' 85/4-6-2010)

Ο Νόμος αυτός, που υπερψηφίστηκε από τα τότε κόμματα Κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ) και αντιπολίτευσης (ΝΔ), ξεκινάει με την δήλωση ότι "η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα".

Υπάρχει και "ανεξάρτητη" και "αυτοτελής" αρχή που λέγεται Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ή "ΡΑΕ". Η ΡΑΕ έχει περιγράψει, γραπτώς, τον ρόλο της, τους σκοπούς της "απελευθέρωσης" και τα κριτήρια αξιολόγησης των διαφόρων μορφών ηλεκτροδότησης:

http://www.rae.gr/old/K1/1a3.htm
(η έμφαση με κίτρινο χρώμα είναι δική μας)
 
Ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας στα πλαίσια της Ενεργειακής Πολιτικής

Η ΡΑΕ συστήθηκε με το νόμο 2773/22-12-99, είναι ανεξάρτητη αρχή και έχει κυρίως γνωμοδοτικό και εισηγητικό χαρακτήρα στον τομέα της ενέργειας. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 αλλά κυρίως γιατί η συγκρότηση ρυθμιστικών Αρχών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιδιωκόμενες διαρθρωτικές μεταβολές των αγορών. Αντίστοιχες αρχές έχουν ήδη συγκροτηθεί στις χώρες της ΕΕ, στις ΗΠΑ αλλά και σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, Βαλκανίων και πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Η ΡΑΕ δρα στα πλαίσια βασικών στρατηγικών στόχων της ενεργειακής πολιτικής, που σύμφωνα και με το νόμο, είναι οι εξής:

Ασφάλεια και αξιοπιστία ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας
Προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας
Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, με την επίτευξη υγιούς ανταγωνισμού με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και καταναλωτών και τη διευκόλυνση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και απασχόλησης.

Με τον ίδιο νόμο απελευθερώνεται σταδιακά η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που σκοπεύει στα εξής:
 1. Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας άρα και των τιμών
 2. Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σχετικών με την ηλεκτρική ενέργεια άμεσα και έμμεσα
 3. Αξιόπιστη τεχνικά και ποιοτικά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας
 4. Οικονομικά και ποιοτικά προσιτή ηλεκτρική ενέργεια προς όλους τους καταναλωτές περιλαμβανομένων απομακρυσμένων περιοχών, νησιών κλπ.
 5. Εξυπηρέτηση υπό συνθήκες ανταγωνισμού των στόχων σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές, το φυσικό αέριο, το περιβάλλον, τις νέες τεχνολογίες και την ασφάλεια τροφοδοσίας της χώρας.
Στα πλαίσια αυτά η συμβολή της ΡΑΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική:

• Τελικός σκοπός της ΡΑΕ είναι η προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή ενέργειας (ιδιώτη και επιχείρησης) και του δημοσίου συμφέροντος (περιφέρειες, αξιοπιστία τροφοδοσίας, περιβάλλον, ποιότητα υπηρεσιών)
• Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η ΡΑΕ φροντίζει τον υγιή ανταγωνισμό των προμηθευτών ενέργειας και την οργάνωση της αγοράς με τρόπο συμβατό με τους στρατηγικούς στόχους της ανάπτυξης (νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, νέες τεχνολογίες, επέκταση των αγορών στην ευρύτερη περιοχή μας και την ΕΕ, μείωση του κόστους, υγιής χρηματοδότηση)
 1. Στα πλαίσια αυτά η ΡΑΕ σαν ανεξάρτητη αρχή αναλαμβάνει πολλαπλούς ρόλους:
 2. γνωμοδοτεί, εισηγείται μέτρα,
 3. ελέγχει την αγορά, τον ανταγωνισμό και τις τιμές
 4. προσέχει για τον καταναλωτή, το περιβάλλον και το δημόσιο συμφέρον
 5. επιβλέπει τη λειτουργία των συστημάτων προμήθειας ενέργειας
 6. πληροφορεί, αναλύει την πολιτική και στρατηγική στην ενέργεια, αναπτύσσει διάλογο
 7. εισηγείται και παρακολουθεί τις κανονιστικές διατάξεις και αδειοδοτήσεις
 8. καλλιεργεί διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες.
Ο ρόλος αυτός της ΡΑΕ επαναλαμβάνεται παντού, και σε διαγωνισμούς που διενεργεί η ΡΑΕ για τους σκοπούς της, πχ.

Η ΡΑΕ εξειδικεύει τον ρόλο της σχετικά, μεταξύ άλλων, τις ΑΠΕ:  http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/domain.csp
...κυρίως γνωμοδοτικές αρμοδιότητες  (γνωμοδοτεί ή ρυθμίζει?)
...βάσει των κριτηρίων του άρθρου 28 του ν. 2773/1999
...συνεργάζεται με το ΚΑΠΕ βάσει σχετικής σύμβασης (αλλά τι είναι το ΚΑΠΕ?)
...αποφάσεις της ΡΑΕ ... εκδίδονται μόνον αφού διενεργηθεί ενδελεχής έλεγχος
 ...όταν η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι συντρέχει θέμα είτε παράβασης από τον αδειούχο όρου της άδειας παραγωγής, είτε αδυναμίας έγκαιρης πραγματοποίησης του έργου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι μεταβλητές «ΑΠΕ» συμβάλλουν στην μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και την μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα: αλήθεια ή ψέματα;

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως επικαλούνται οι αρμόδιες αρχές της χώρας (ΥΠΕΝ, ΕΛΕΤΑΕΝ,   ΚΑΠΕ κλπ), σε συμφωνία με την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργαν...