Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

11. Το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής (και της ηλεκτροδότησης)

Το κόστος του ρεύματος αντανακλά τα διάφορα "συστατικά" της ηλεκτροδότησης:  Το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, το κόστος της "εμπορίας" (των εισαγωγών και των μεταπωλητών), το κόστος του δικτύου μεταφοράς, το κόστος του δικτύου διανομής, διάφοροι φόροι και οι λεγόμενες ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Θεωρητικά, οι ΥΚΩ είναι για να έχουν όλοι περίπου το ίδιο κόστος ρεύματος.  Στην πράξη, οι ΥΚΩ έχουν γίνει επιδότηση περιοχών εκτός δικτύου που χρησιμοποιούν ακριβά καύσιμα (που όμως δεν οφείλονται αποκλειστικά στο ότι είναι εκτός δικτύου, αλλά στο ότι χρησιμοποιούν ακριβότερα καύσιμα απαραίτητα για εφεδρείες των ΑΠΕ.

Το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, καθ εαυτής, εμπεριέχει το κόστος του κεφαλαίου, τα μεταβλητά έξοδα (κυρίως κόστος καυσίμων) και τους διάφορους φόρους και τέλη. Ένα από τα τέλη είναι το λεγόμενο ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, όπως μετονομάστηκε το "Τέλος υπέρ ΑΠΕ"). Το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής επίσης αντανακλά το πόσο ρεύμα θα παραχθεί από μία μονάδα κατά την διάρκεια της ζωής της.

Το κόστος του ρεύματος από ΑΠΕ είναι σύνθετο θέμα επειδή, ειδικά το ρεύμα από  τις "διαλείπουσες" ΑΠΕ  (αιολικά και φωτοβολταϊκά), για να ενσωματωθεί στο δίκτυο, χρειάζεται ακριβές πρόσθετες παρεμβάσεις, όπως πρόσθετες διασυνδέσεις, εφεδρείες ταχείας απόκρισης με "χαμηλά τεχνικά ελάχιστα", ή/και αντλησιοταμιεύσεις, μπαταρίες κλπ, ακριβότερα καύσιμα για τις εφεδρείες (τυπικά αέριο) και άλλες παρεμβάσεις για την ευστάθεια του δικτύου. Μπορεί οι παραπλανητικές διαφημίσεις να λένε "έγιναν πολύ φθηνές οι ΑΠΕ", αλλά ακόμα κι αν ήταν δωρεάν οι ΑΠΕ, το κόστος της ενσωμάτωσής τους είναι σχεδόν πολύ μεγάλο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

1. Η Διακήρυξη κατά των αιολικών και άλλων λεγόμενων «ΑΠΕ»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ «ΑΠΕ» Ιανουάριος 2018 Τα τελευταία χρόνια,παράλληλα με την «απελευθέρωση»...